Οι συγκεντρώσεις των τύπων των λευκών αιμοσφαιρίων εφήβων Ελληνίδων με Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών, σε σύγκριση με αυτές της αντίστοιχης ομάδας ελέγχου

Βασίλειος Καρούντζος, MD

Ειδικευόμενος Ιατρός Μαιευτικής-Γυναικολογίας

Υποψήφιος Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

 

Εισαγωγή-Σκοπός: Να εκτιμηθεί ο αριθμός των λευκών αιμοσφαιρίων καθώς και οι διάφοροι τύποι αυτών σε Ελληνίδες έφηβες με Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών (ΣΠΩ) και να συγκριθούν με την ομάδα ελέγχου.

 

Υλικό-Μέθοδος: Στην μελέτη συμπεριελήφθησαν 38 Ελληνίδες έφηβες με ΣΠΩ και 68 αντίστοιχης ηλικίας και Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) υγιή κορίτσια, που προσήλθαν στο Τμήμα μας από τον 3/2004 έως τον 3/2012. Ελήφθησαν γενικές αίματος και στις δυο υποομάδες και υπολογίσθηκε ο συνολικός αριθμός των λευκών αιμοσφαιρίων, των λεμφοκυττάρων, των ουδετερόφιλων πολυμορφοπυρήνων και τον μονοκυττάρων. Η διάγνωση του ΣΠΩ ετέθη με βάση τα κριτήρια του Rotterdam. Οι έφηβες της ομάδας ελέγχου είχαν φυσιολογική εμμηνορρυσία και φυσιολογική ηχομορφολογία και όγκο ωοθηκών βάσει υπερηχογραφικού ελέγχου.

 

Αποτελέσματα : Η μέση ηλικία εμμηναρχής ήταν 12,44±2,9 χρόνια και 12,06±2,96 χρόνια και η μέση ηλικία πρώτης επίσκεψης 16,21±4 χρόνια και 14,83±2,94 χρόνια αντίστοιχα για τις έφηβες με ΣΠΩ και για την ομάδα ελέγχου. Όλες οι νεαρές που συμπεριελήφθησαν στην μελέτη μας είχαν φυσιολογικό ΔΜΣ (≥18,5<25 Kg/m2). Τόσο ο μέσος αριθμός των λευκών αιμοσφαιρίων (7,9x109/l έναντι 5,9x109/l, p<0,001) όσο και αυτός των ουδετερόφιλων πολυμορφοπυρήνων (5,06x109/l έναντι 3,2x109/l, p<0,001) ήταν υψηλότερος στα κορίτσια με ΣΠΩ σε σχέση με την ομάδα ελέγχου. Καμία στατιστικά σημαντική διαφορά δεν ανευρέθη στο μέσο αριθμό των λεμφοκυττάρων (2,09x109/l έναντι 2,13x109/l, p>0,05) και στο μέσο αριθμό των μονοκυττάρων (0,55x109/l έναντι 0,35x109/l, p>0,05) μεταξύ των δύο υποομάδων.

 

Συμπεράσματα : Ανευρέθη στατιστικά πολύ σημαντική συσχέτιση μεταξύ του αυξημένου αριθμού των λευκών αιμοσφαιρίων (λόγω του αυξημένου αριθμού των ουδετερόφιλων πολυμορφοπυρήνων) και του ΣΠΩ. Ο μοναδικός ανεξάρτητος παράγων υπεύθυνος για αυτήν την αύξηση ήταν το ΣΠΩ, κάτι που ενισχύει την άποψη πως συσχετίζεται με τη χαμηλού βαθμού φλεγμονώδη αντίδραση, ενώ στην εν λόγω φλεγμονή δεν φάνηκε να διαδραματίζει κάποιο ρόλο ο αυξημένος λιπώδης ιστός. Απαιτούνται περισσότερες μελέτες, ώστε να επιβεβαιωθούν τα ως άνω δεδομένα.

  

Διαβάστηκε 1174 φορές

Share it

Νέα & Ενημερώσεις

Στοιχεία Επικοινωνίας

Μαιάνδρου 23
115 28, Αθήνα
+30 210 7211845

Αναζήτηση