Λοιμώξεις σε Παχυσαρκία και Σακχαρώδη Διαβήτη: Ιδιαιτερότητες στη Δοσολογία των Αντιβιοτικών

Κωστής Γεωργιλής
Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος
Διευθυντής, Β’ Παθολογική Κλινική,
Νοσοκομείο Υγεία
Μαρούσι Αττικής

Η θεραπευτική διαχείριση των λοιμώξεων γίνεται όλο και πιο προκλητική,
λόγω των αναδυομένων μικροοργανισμών με μικρότερη ευαισθησία στα
υπάρχοντα αντιβιοτικά, αλλά και λόγω των απρόβλεπτων φαρμακοκινητικών
μεταβολών που προκύπτουν σε ειδικούς πληθυσμούς ασθενών. Ως συνέπεια
αυτού του προβλήματος, εξελίσσονται νέες στρατηγικές βελτιστοποίησης της
δοσολογίας, ώστε να ανανεωθεί η χρησιμότητα ξεχασμένων παλιών
αντιβιοτικών και να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα αυτών που βρίσκονται
ήδη σε χρήση. Επί πλέον, η ιδανική δοσολογία σχετίζεται με μειωμένη
τοξικότητα, κυρίως νεφροτοξικότητα, κάποιων αντιβιοτικών. Εδώ, θα
ανασκοπήσουμε τις διάφορες προσεγγίσεις για τη βελτιστοποίηση της
δοσολογίας των σχημάτων αντιβιοτικών σε έναν από τους ειδικούς
πληθυσμούς ασθενών, οι οποίοι μπορεί να ωφεληθούν περισσότερο από
αυτές τις προσεγγίσεις. Η κατανόηση των φαρμακοκινητικών μεταβολών και
των μέγιστων ασφαλών δόσεων αντιβιοτικών έχει μεγάλη σημασία στην
θεραπεία των παχύσαρκων ασθενών. Οι υπάρχουσες μέθοδοι βασίζονται
στην παρακολούθηση της συγκέντρωσης των αντιβιοτικών με τη χρήση
κλινικών παραγόντων. Μετρημένες συγκεντρώσεις μπορούν να συσχετιστούν
με προκαθορισμένους φαρμακοκινητικούς και φαρμακοδυναμικούς στόχους,
για να οδηγήσουν τους κλινικούς στο να προβλέψουν τις απαραίτητες
προσαρμογές δοσολογίας. Υπάρχουν επίσης διαθέσιμα νομογράμματα που
συσχετίζουν μετρημένες συγκεντρώσεις ή κλινικές παραμέτρους με την
ιδανική δοσολογία. Ο πλέον ακριβής υπολογισμός των δοσολογικών
απαιτήσεων επιτυγχάνεται με μαθηματικά μοντέλα, που χρησιμοποιούν
μετρημένες συγκεντρώσεις και κλινικές παραμέτρους. Διάφορα προγράμματα
υπολογιστών αναπτύσσονται, ώστε να διευκολύνουν κλινικές εφαρμογές.
Χρειάζονται όμως αρκετές μελέτες για να αποσαφηνιστεί η συσχέτιση της
κλινικής έκβασης με τις διάφορες προσεγγίσεις βελτιστοποίησης δόσεων. Οι
βαρέως πάσχοντες στη διάρκεια μια σοβαρής λοίμωξης, περιλαμβανομένων
και αυτών που είναι παχύσαρκοι, θα ωφεληθούν περισσότερο από τις
εξατομικευμένες δοσολογίες.

Διαβάστηκε 1914 φορές

Share it

Στοιχεία Επικοινωνίας

Μαιάνδρου 23
115 28, Αθήνα
+30 210 7211845

Αναζήτηση