Υπολειπόμενος Καρδιαγγειακός κίνδυνος – Πέρα από την LDL ?

Γενοβέφα Κολοβού

Κλασικοί παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση καρδιαγγειακών νοσημάτων
θεωρούνται το κάπνισμα, τα αυξημένα επίπεδα της χοληστερόλης [ολικής και
χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνης (low density lipoprotein, LDL), η αυξημένη
αρτηριακή πίεση, ο σακχαρώδης διαβήτης και η παχυσαρκία, παράγοντες, που
έχουν προκαλέσει εκτεταμένες συζητήσεις, σχετικά επιστημονικά συνέδρια,
ενώ, παράλληλα, έχουν διενεργηθεί και δημοσιευτεί πολλές επιδημιολογικές
και κλινικές μελέτες και έχουν γραφτεί πολλά εγχειρίδια, καθώς και
Κατευθυντήριες Οδηγίες για την αντιμετώπισή τους, από έγκυρους
Επιστημονικούς Οργανισμούς και Ιατρικές Εταιρείες.
Πληθώρα μελετών έχει αποδείξει τη βλαπτική επίδραση των αυξημένων
επιπέδων της LDL χοληστερόλης  και των χαμηλών επιπέδων της
χοληστερόλης υψηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνης (high density lipoprotein,
HDL) στα αγγεία.
Σε ότι αφορά τα τριγλυκερίδια, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι μεταβάλλονται
συνεχώς κατά τη διάρκεια του 24ώρου, και τα επίπεδα τους στο πλάσμα
εξαρτώνται από πολλές παραμέτρους, κυρίως τη διατροφή. Από την άλλη πλευρά,
δεν υπάρχει ακόμη ομοφωνία μεταξύ κλινικών και ερευνητών αν, τα αυξημένα
επίπεδα των τριγλυκεριδίων στο πλάσμα,  εκτός από την πρόκληση
παγκρεατίτιδας, συμμετέχουν στην δημιουργία αθηρωματικών αλλοιώσεων, ενώ
ακόμα μεγαλύτερη  πρόκληση εγείρει το  ζήτημα της μεταγευματικής υπερτριγλυκεριδαιμίας.
Τα τελευταία χρόνια τίθεται συχνά το ερώτημα σχετικά με το αν τα αυξημένα
τριγλυκερίδια συνιστούν παράγοντα κινδύνου για εμφάνιση καρδιαγγειακών
παθήσεων.
Πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι όχι μόνο τα τριγλυκερίδια νηστείας, αλλά και τα
μεταγευματικά τριγλυκερίδια, ή τα τριγλυκερίδια, που προσδιορίζονται χωρίς να
έχει προηγηθεί περίοδος νηστείας (μη-νηστείας) έχουν προγνωστική αξία για την
εμφάνιση μελλοντικών καρδιαγγειακών παθήσεων, και ότι ο αποτελεσματικότερος
χειρισμός των μεταγευματικών πλούσιων σε τριγλυκερίδια λιποπρωτεϊνών
πρόκειται να συμβάλλει στην κατανόηση της αιτιοπαθογένειας αυτών των
παθήσεων.
Σε αντίθεση με την υφιστάμενη σχέση, σύμφωνα με την οποία η μείωση της LDL
χοληστερόλης συνεπάγεται και μείωση κινδύνου εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων,
η αντίστοιχη σχέση τριγλυκεριδίων και καρδιαγγειακού κινδύνου είναι ασαφής και δεν
έχει, ακόμα, οδηγήσει σε ομοφωνία μεταξύ ερευνητών και κλινικών ιατρών. Η απουσία
ομοφωνίας οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι οι χειρισμοί μείωσης των επιπέδων των
τριγλυκεριδίων (αλλαγή τρόπου ζωής, φάρμακα) επηρεάζουν και τις άλλες λιποπρωτεΐνες.
Katsiki N, Kolovou G. Postprandial lipid profile in patients with type 2 diabetes.
Curr Med Res Opin. 2014 Jan;30(1):121.
Kolovou G, Ooi TC. Postprandial lipaemia and vascular disease. Curr Opin Cardiol.
2013 Jul;28(4):446-51.
Kolovou GD, Mikhailidis DP, Kovar J, Lairon D, Nordestgaard BG, Ooi TC, Perez-
Martinez P, Bilianou H, Anagnostopoulou K, Panotopoulos G. Assessment and
clinical relevance of non-fasting and postprandial triglycerides: an expert panel
statement. Curr Vasc Pharmacol. 2011 May;9(3):258-70.
Duntas L, Kolovou G. Options for the treatment of hyperlipidemia in Type 2
diabetes mellitus and hypothyroidism: lowering the cardiovascular risk. Future
Cardiol. 2011 Mar;7(2):137-44.
Kolovou GD, Anagnostopoulou KK, Kostakou PM, Bilianou H, Mikhailidis DP.
Primary and secondary hypertriglyceridaemia
Curr Drug Targets. 2009Apr;10(4):336-43.

Διαβάστηκε 2603 φορές

Share it

Στοιχεία Επικοινωνίας

Μαιάνδρου 23
115 28, Αθήνα
+30 210 7211845

Αναζήτηση