Σχέση γενετικής και παχυσαρκίας στην εμφάνιση του ΣΔ2

Αλεξάνδρα Μπαργιώτα

Ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 (ΣΔ2) είναι μία σύνθετη νόσος στην οποία γενετικοί
και περιβαλλοντικοί παράγοντες και καθορίζουν την ελαττωμένη έκκριση ινσουλίνης
από το β-κυττάρου και την περιφερική αντίσταση της ινσουλίνης. Η αντίσταση στην
ινσουλίνη στους μυς , στο ήπαρ και στο λιπώδη ιστό είναι κυρίαρχο στοιχείο στους
ασθενείς με ΣΔ2 και παχυσαρκία και έχει σαν αποτέλεσμα την ελαττωμένη απάντηση
των ιστών στην ινσουλίνη.
Σήμερα υπάρχει αρκετή έρευνα που τεκμηριώνει ότι γενετικοί παράγοντες παίζουν
σημαντικό ρόλο τόσο στην έκπτωση της λειτουργίας του β-κυττάρου όσο και στην
αντίσταση στην ινσουλίνη. Σύγχρονες γενετικές αναλύσεις και κυρίως η ευρεία
σάρωση του γονιδιώματος έχει υποδείξει αρκετούς υπότυπους γονιδίων που μπορεί να
επηρεάσουν τη λειτουργία και τη μάζα του β-κυττάρου, την αντίσταση της ινσουλίνης
στο ήπαρ και στους περιφερικούς ιστούς και τη λιπογένεση. Οι ανακαλύψεις αυτές
οδηγούν στην καλύτερη κατανόηση της παθοφυσιολογίας του ΣΔ2 και συνεπώς στην
καλύτερη πρόληψη και αντιμετώπιση της νόσου. Του ρόλου της γενετικής και της
παχυσαρκίας στην εμφάνιση του ΣΔ2 μπορεί να δώσει τη δυνατότητα της
εξατομίκευσης της αγωγής ανάλογα με το γενετικό υπόστρωμα και τον κύριο
φαινότυπο του κάθε ασθενούς.

Βιβλιογραφία
Mark I. McCarthy, Genomics, Type 2 Diabetes, and Obesity, N Engl J Med; 2010, 363;24 2339-2350
A. Brunetti, E. Chiefari, D. Foti, Recent advances in the molecular genetics of type 2diabetes mellitus
World J Diabetes 2014 April 15; 5(2): 128-140

Διαβάστηκε 2000 φορές

Share it

Στοιχεία Επικοινωνίας

Μαιάνδρου 23
115 28, Αθήνα
+30 210 7211845

Αναζήτηση